9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片和记| 身份证和记 | 驾驶证和记 |和记机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

政府机构名称列表

中华人民共和国工业和信息化部
中文繁体 : 中華人民共和國工業和信息化部;
汉语拼音 : Zhōng Huā Rén Mín Gōng Hé Guó Gōng Yè Hé Xìn Xī Huā Bù;
太阳风英译 : Ministry of Industry and Information Technology, P.R.C.;
单一罗马化表述: Zhōng Huā Rén Mín Gōng Hé Guó Gōng Yè Hé Xìn Xī Huā Bù;
会员名
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
太阳风规则英译:Ministry of Industry and Information Technology, P.R.C...
1页 共 1 页

全国省区列表