9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片和记| 身份证和记 | 驾驶证和记 |和记机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

中文地名: 屯溪路;
中文繁体 : 屯溪路;
汉语拼音 : Tún Xī Lù;
9181规则英译 : Tunxi Road;
单一罗马化表述: Tunxi Lu;
地址 : 安徽合肥包河区屯溪路;
会员名
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
太阳风规则英译:Huizhou Avenue, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Huizhou Avenue, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Wuhu Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Changjiang East Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Changjiang Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Tunxi Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Mingguang Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Hongxing Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Huaihe Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
太阳风规则英译:Wengjiang East Road, Baohe District, Hefei, Anhui..
首页 上一页 1  第1页 共 1 页

全国省区列表