9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片和记| 身份证和记 | 驾驶证和记 |和记机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

中文地名: 椰蕾路;
中文繁体 : 椰蕾路;
汉语拼音 : Yē Lěi Lù;
9181规则英译 : Yelei Road;
单一罗马化表述: Yelei Lu;
地址 : 海南海口龙华区椰蕾路;
会员名
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
太阳风规则英译:Haiken Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Jinmao Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Yilong Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Haidian 4th Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Jinyu Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Haidian 1st Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Renmin Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Haidian 3rd Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Fengxiang Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
太阳风规则英译:Heping Road, Longhua District, Haikou, Hainan..
首页 上一页 1  第1页 共 1 页

全国省区列表